RC Gräv & Bygg jobbar mestadels inom Södermanlands Län med utgångspunkt ifrån Katrineholm. Vi är ett flexibelt företag med stor kunskap inom gräv och byggsektorn.

Exempel på jobb som vi utför:

 • Dränering/Fuktisolering
 • Enskilda avlopp
 • Markstensättning
 • Murbygge
 • Markplanering
 • Dikning
 • Kommunalt VA
 • El- och Kabelschakt
 • Utkörning av material
 • Uthyrning av Flak
 • Hus-, Garage- och Altangrunder
 • Sättning av plintar